Kyrka ger sig i kast med svårigheterna i Norr…

Kyrka ger sig i kast med svårigheterna i Norr och skickar Arn de Gothia från Västra Götaland för att medla. Hur ska detta sluta? (Ja, det är sant skådesplelare Joakim Nätterqvist kommer till Alnö!)