Tornerspel

Året är 1130 och Jämtland är ett laglöst land. Detta skapar oro från kust till kust och även i Sveriges maktcentrum. Kungens handel i öst-västlig riktning störs så pass mycket av hedningar som förletts av Jämtlands ”Raven” att borgherre Sigurd nu har utsetts till att understödja Varins barbariska framryckningar i väst. Självfallet behöver allt göras under fredliga former enligt boken så nu är Du och även kungen kallad att bevittna tre tornerspel om saken. Allt står på spel ära, berömmelse, Jämtlands frihet och Sveriges skatter.

Ni kommer väl på Norrlandsderby i klassiskt Tornerspel!?

Tornerspel en färgsprakande hästshow med musik, spänning och skratt. Genom biljetterna kan man kvittera ett armband som gäller för Tornerspels området där följande hållpunkter finns:

  • Ca 30-40 minuter innan show utspelar sig skådespel framför Kyrkan.
  • Torshammarkör (del) inleder showen ca 30 minuter före utsatt tid.
  • Intro musik och häroldens Maria Stendotters intåg och presentation.
  • Intåg kung Sverker den Äldre alias Joakim Nätterqvist med hovet samt domare.
  • Intåg och presentation av riddarna.
  • Uppställning för första gren och därefter:
    • Qvintan, Höga ringar, Kuddar, Halshuggning, Huvudklyvning, Låga ringar och Fanränning. Man mot man och ärevarv för vinnare och vänast sällskap.
  • Avslut med avtackning

Ingen show blir det andra lik!