Slaget är nu ett faktum

Slaget är nu ett faktum och Jemlandicum och Vesternorrlandicum kommer även i år att köra upp i klassiskt torerspel i tre fartfyllda shower. Slaget handlar om makt och skatt längs Indals leden där fler hövdingar och småpåvar korshärskar.