Till publik, arrangörer, vänner, showkamrater och annat löst folk vill Jemtlandicum eller bli det… Västernorrlandicum?
– TACK OCH FÖRLÅT- Vi ses 2022!